Sprinkleranlegg

Sprinkleranlegg reduserer sjansene for tap av liv og store verdier ved brann eller tilløp til brann, og gjør offentlige og private bygg til tryggere oppholdssteder.

Et sprinkleranlegg består av rørsystemer som bringer vann til sprinklerhoder som er strategisk plassert rundt om i bygget, og som spruter ut vann dersom det utløses.

Alle oppdrag blir utført av FG-godkjente ingeniører med spesialkompetanse etter pålagte krav, og sertifiserte rørleggere utfører service og vedlikehold. Alle sprinkleranlegg leveres i henhold til NS-EN 12845 og CEA-reglene.

Oljefyringsservice har lang erfaring med prosjektering, vedlikehold og kontroll av sprinkleranlegg.